Uppgifterna kommer från SCB:s Kommunfakta 2018. Det innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

  Kommunfakta som pdf-fil (100 kb)
Observera att filen kan läsas med Adobe Reader
vilket kostnadsfritt kan hämtas från Adobes webbplats


 


Befolkning
Politik, Bostäder, Utbildning, Arbetsliv
Arbetsliv, Social omsorg
Yrkesstatistik
Arbetstillfällen
Social omsorg, Hushåll, Inkomster, Kommunal ekonomi


Animerad befolkningspyramid